Paradiso pizza 0682420320, 06707911351

ADATKEZELÉSI ELVEK

Adatkezelési elvek

A weboldal megtekintésével Ön elfogadja az ezen az oldalon meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne látogassa weboldalunkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

 

Szerzői jog

A weboldal(paradisopizza.hu) és annak tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. Az üzemeltető(paradiso pizza bt.) előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosan hozzáférhetővé tenni. Tilos továbbá a weboldalon található műalkotások fotóinak reklámozási célú, vagy bármilyen egyéb formában történő felhasználása.

 

Információk

A weboldalon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, és nem minősül ajánlattételnek.

 

A felelősség kizárása

A weboldal üzemeltetője nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a weboldal használatával kapcsolatosak, a weboldal használatából, használatra képtelen állapotából származnak, a weboldal nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy más rosszindulatú kódból, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.

 

Személyes adatok védelme

Azzal, hogy Ön az üzemeltető részére bármely személyes adatát akár a weboldal on-line rendelés űrlapjának használatával, akár a weboldalon feltűntetett e-mail címre elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot az üzemeltető legfeljebb az adatrögzítéstől számított öt évig a következők szerint kezelje. Az üzemeltető az on-line rendelése űrlapon vagy e-mail címhez kapcsolódóan ön által megadott adatokat kapcsolattartási célokra felhasználhatja. Ha Ön különleges adatot küld az üzemeltető részére azt az üzemeltető a tudomásszerzést követően haladéktalanul törli. Tájékoztatjuk, hogy a weblap látogatása során az ön számítógépének ip címét és a böngésző szoftverétől függő egyes adatait a weblapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszerünk látogatottsági statisztika készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett gyűjti, és 12 hónapig tárolja.

Kijelentjük, hogy az Ön által az interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeljük, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsájtott adatokat.

Kijelentjük, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a 2011. évi CXII. Törvény az "Információs Önrendelkezési Jogról és Információ Szabadságról" rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeljük.

Az Ön által megadott adatok közül az Ön személyére, adataira, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt a jogszabályok által előírt üzleti titokként kezeljük.

 

AZ ÜZEMELTETŐ ADATAI

Az üzemeltető neve: paradiso pizza bt

Az üzemeltető rövidített neve: paradiso bt

Az üzemeltető székhelye: 7400 Kaposvár Béke utca 17

Az üzemeltető postacíme: 7400 Kaposvár Béke utca 17

Az üzemeltető cégbírósági bejegyzési száma: Cg.14 06 308066

Az üzemeltető adószáma:  22364911-2-14

Az üzemeltető bankszámlaszáma: OTP Bank 11743002-29915374-00000000Adatvédelmi nyilatkozat
Online Bankkártyás fizetés a SIMPLEPAY felületénOnline OTP SZÉP kártyás fizetésOnline K&H SZÉP kártyás fizetés

A kiválasztott termék bekerült a kosárba

Üdvözlünk!

Kapcsolat ellenőrzése...
Kérem, várjon!